Sứ mệnh

2022.02.03

Đài Á Châu Tự Do hoạt động dưới sự giám sát của Quốc hội Mỹ nhằm loan đi các tin tức nội địa không bị kiểm duyệt ở Trung Quốc, Tây Tạng, Bắc Hàn (Triều Tiên), Việt Nam, Campuchia, Lào, Miến Điện và các nơi khác ở Châu Á – những nơi có môi trường truyền thông nghèo nàn và có rất ít sự bảo vệ đối với quyền tự do phát biểu. Tất cả các chương trình phát thanh được thực hiện bằng tiếng địa phương bao gồm tiếng Hoa phổ thông (Quan Thoại), tiếng Hoa Quảng Đông, tiếng Tây Tạng, tiếng Ughur (Duy Ngô Nhĩ), tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Khmer, tiếng Miến, và tiếng Hàn.

RFA tuân thủ các tiêu chuẩn báo chí cao nhất gồm sự khách quan, chính xác và công bằng, được xác định trong nguyên tắc nghề nghiệp dành cho các phóng viên và biên tập viên. Tại các quốc gia và khu vực có rất ít hoặc không có được tiếp cận với nền báo chí chính xác và kịp thời, cũng như các ý kiến và quan điểm thay thế, chín ban tiếng địa phương của RFA sẽ điền vào chỗ trống này. RFA hướng tới việc đạt được sự tin tưởng cao nhất của khán, thính giả, độc giả và hoạt động như là một hình mẫu mà theo đó những nơi khác có thể hình thành phong cách báo chí mới nổi của riêng mình.

RFA là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận được Quốc hội Mỹ tài trợ thông qua Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Mỹ (USAGM), một cơ quan chính phủ liên bang độc lập chuyên giám sát tất cả các cơ quan truyền thông quốc tế dân sự của Mỹ. Ngoài việc giám sát, USAGM còn làm việc với RFA để đảm bảo tính độc lập chuyên nghiệp và sự liêm chính của báo chí.

“Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.” - Điều 19, Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

CUJ TRAN TUS
26/03/2023 17:25

Lam cong tac "Truyen thong" nhu rfa cung nen tiep tuc phat huy theo "Slogan": "Nois phair-Cur cair cungx phair nghe"! Co tranh sa da vao nhung chuyen ma nguoi ta thuong goi laf: "Ba que-Xo las!"